Skiss

Verksamhet

Välkommen till hobbyverksamheten Trädgårdsinspiration LIR 2019!

Mitt namn är Yvonne Henriksson och det är jag som har startat och driver hobbyverksamheten Trädgårdsinspiration LIRLätt, Inspirerande och Roligt.

Jag är utbildad Trädgårdsingenjör och innehar ett University Diploma in Horticulture Management från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Alnarp (2005-2007), samt en kvalificerad yrkesutbildning i Trädgårdsförsäljning (2001-2002). Jag har också en Lärarexamen från Gävle Lärarhögskola (1974-1977) och jag har mångårig erfarenhet av undervisning. Jag garanterar trädgårdsinspiration med dito trädgårdsplanering, konsultation och föreläsningar väl förankrat i både framställning och hortikultur.

” Trädgårdsinspiration LIR levererar i n s p i r a t i o n! Detta görs genom tjänsterna trädgårdsplanering online, hembesök med konsultation och  trädgårdsföreläsningar.”

Så lyder Trädgårdsinspiration LIR:s verksamhetsidé, vilken ska inspirera och handleda till drömträdgård!

From. 1 jan 2015 är Trädgårdsinspiration LIR en hobbyverksamhet, vilket betyder att jag inte är momsregistrerad med F-skattesedel. Lätt, Inspirerande och Roligt  levereras trädgårdstjänsterna planering, konsultation och föreläsningar/undervisning.

 

Välkommen till Trädgårdsinspiration LIR

Trädgårdsinspiration LIR

Yvonne Henriksson

Stora Trånghyltan 1180, 280 70 Lönsboda
yvonne@lirtradgard.se
Tel: 0768-639575
www.lirtradgard.se